Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Re-CAP: Съвпада ли новата селскостопанска политика на ЕС на целите на Зелената сделка на ЕС?

Селското стопанство в Европа е на кръстопът. 

Всички необходими предпоставки за една устойчива и справедлива система за производство на храни са налице. Хиляди дребни стопани с устойчиво производство от векове са двигателят на селскостопанската продукция в Европа. Техните ферми функционират по начин, който е благоприятен за околната среда – агроекология, органично производство – и храните са здравословни както за хората, така и за планетата.

Превод на мнението на „Приятели на Земята Европа“

Източник: Friends of the Earth Europe

Преведена и адаптирана версия