Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Украса за саксия

Автор
Ема Добрева
Използвани материали
Клечки, канап, силикон
Гласувайте:
13
13 гласа