Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Десислава Кабурова с награда за млад фермер в осмия Европейски конгрес на младите фермери

Европейския конгрес на младите фермери, създаден през 2012 г. по инициатива на евродепутата Нуно Мело и Конфедерацията на португалските фермери (CAP)  за осма поредна година  показа добри примери и успешните млади хора, заети в селскостопанския сектор.

Десислава Кабурова беше отличена с надрада в категория „Най-добър проект за подобряване на селските райони“ за осъществяване на дейности, които допринасят за икономическото, екологичното и социално развитие на селските райони със своя проект за хидропонно отглеждане на оранжерийни зеленчуци в с. Мало Конаре.

„Най-устойчив проект“ за справяне с предизвикателствата, причинени от войната в Украйна, както и пандемията COVID-19 и/или за въвеждане на екологични практики в стопанството за борба с климатичните промени спечели - Simon Kaiblinger от Австрия. 

„Най-добър дигитален проект“ за прилагане и разпространение на цифрови технологии и иновации в стопанството спечели - Alin Luculeasa от Румъния. 

Запис на конгреса можете да гледате на Фейсбук страницата на Европейския конгрес на младите фермери.

Много ви благодаря за вашия принос относно продоволствената сигурност в един много труден момент. След 2 години пандемия, можем да кажем, че през цялото време храната на Европа беше осигурена от фермерите. Сега сме в едно още по-лоши положение заради войната в Украйна. Вече 3 години препятствия и кризи, но заради вас не сме имали проблем с храната. До 2027 г в новото ОСП може да кажем, че нещата са решени. След 2027 г. обаче трябва да помислим какви са били уроците от кризата. Това е особено важно за младите фермери, защото вие ще работите и след 2050 г. Затова трябва да мислим за бъдещето - за сигурното бъдеще!

Януш Войчеховски, еврокомисар по земеделието

Бройят на проектите тази година е рекорден - цели 16. 2022 г. беше годината на младежта, за това показваме младежи за пример в земеделието. Те са основна роля за един устойчив сектор. Способността на младите хора да новаторства ги прави движещо колело в сектора. Това е най-големият конгрес на млади фермери в Европа.

Нуно Мело, евродепутат

Доказателство, че не бива да се притесняваме за бъдещето си, са всички тези 16 иновативни проекти. Всички изисквания в ОСП се промениха влесдствие на войната в Украйна. В кризата доказахме, че сме иновативни и усърдни. Трябва да има инвестиции в младите, защото това са инвестиции в бъдещето. С ваша помощ няма нужда да се притесняваме от продоволствена криза. 

Симоне Шмидбауер, евродепутат

Припомняме, че Осмото издание на Конгреса е посветено на „Ролята на младите фермери за продоволствената сигурност“. Събитието се проведе в Европейския парламент на 7 декември 2022 г. и беше организирано съвместно от членовете на ЕП Нуно Мело (Португалия), Симоне Шмитбауер (Австрия), Херберт Дорфман (Италия), Хуан Игнасио Зоидо Алварес (Испания) и Михаела Шойдрова (Чехия). 

Над 300 участници от цяла Европа, сред които млади фермери, политици и заинтересовани страни в селското стопанство, се присъединяват към конгреса, за да участват в открита дискусия относно предизвикателствата и възможностите, пред които са изправени младите фермери.