Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

FarmLab: дигитална библиотека

Дигиталната библиотека FarmLab съдържа текстови, аудио и видео материали (с възможност за сваляне) по ключови теми в модерното селско стопанство, свързани с глобалните тенденции на развитие, политиката на ЕС в областта на земеделието и животновъдството и научните постижения, които променят облика на фермерската професия и на селските райони.

В това видео е разгледана природата като модел в селското стопанство и петте основни принципа на регенеративното земеделие.

След Конференцията на ООН за околната среда и развитието синдикатите по света засилиха активността си по тема

Хинрих Холтусен от Земеделската камара на Долна Саксония, Германия, представя тунелни пръскачки със система за рециклиране за прилагане на продукти за…
В това видео Стефан Шварцер разказва какви ползи извличат растенията от взаимодействието си с различни бактерии и гъби и как протича процеса на обмен на…
В това видео Джеф и Джордж Лестър, млекопроиводители от Обединеното кралство, демонстрират доилния робот ASTRONAUT и системата за автоматично хранене VECTOR на…
Разговор с Петър Теодосиев, БГ Наука. С годините интересът към българската наука много се променя. По време на пандемията имаше да кажем огромен интерес, но и…

Синдикатите използват своите представителни функции и структури, организационни способности, опит в колективното договаряне, технически знания и образование…

Разговор с Петър Теодосиев, БГ Наука БГ Наука е сайт, списание, портал, влог, подкаст и обединява разнообразие от канали за комуникация на науката в България…

Според проучване, проведено през 2014 г., популацията на говеда в света се оценява на 1,43 милиарда, а тази на овце и кози - на 1,87 милиарда.

Регенеративно земеделие може да ускори напредъка в постигането на целите за устойчиво развитие и притежава трансформационен потенциал, който все още е в…