Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

почви

Европейският парламент прие Закона за възстановяване на природата

До 2030 г. ЕС трябва да въведе мерки за възстановяване, които да обхващат поне 20% от неговите сухоземни и морски територии, твърдят евродепутатите.

Две трети от почвите в Европейския съюз не са в добро състояние

Според нов доклад на Европейската сметна палата (ЕСП) могат да се предприемат още много действия за подобряване на състоянието на почвите в Европа. ЕСП — пазителят на финансите на ЕС, отправя критики към положените до този момент усилия от ЕС за осигуряване на устойчиво управление на почвите и констатира, че Европейската комисия и държавите от ЕС не са използвали в достатъчна степен финансовите и законотворчески инструменти, с които разполагат.