Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Националният демо център за дигитални решения в земеделието отвори врати в ИЗК „Марица“ – Пловдив

Националният демо център за дигитални решения в земеделието на Европейския цифров иновационен хъб АгроХъб.БГ в Пловдив от днес е отворен за фермерите и малките и средните предприятия. Центърът, който е позициониран в Института по зеленчукови култури "Марица" беше официално открит от Светлана Боянова, основател на АгроХъб.БГ и председател на Институт за агростратегии и иновации, проф. д-р Даниела Ганева, директор на ИЗК "Марица" и проф. дн инж. Мартин Банов, председател на Селскостопанската академия.

Даден е официален старт на демонстрациите в технологично оборудваната "умна" оранжерия със система за прецизно напояване, хранене и климат контрол и над 300 сорта домати. В рамките на проекта AgroDigiRise по програма „Цифрова Европа“, ИЗК „Марица“ се преобразява изцяло. Посетителите ще могат да видят на място как работят технологиите, да се срещнат със специалисти и да развият дигиталните си умения с иновативни и интерактивни обучения.

Днес, в деня на откриването на Националния Демо Център бяха подготвени серия от полезни уъркшопи на различна тематика, свързана със събирането на пространствени данни чрез дистанционни методи, картографиране на вегетацията и използване на резултатите за вземане на „умни решения“, както и рецепти за прецизно торене на домати, в зависимост от фазата на развитие на растенията и запасеността на почвата с хранителни вещества. За първи път партньорите в Европейския цифров иновационен хъб АгроХъб.БГ демонстрираха как всички заинтересовани страни ще получават безплатен достъп до най-новите дигитални решения в земеделието, експертни услуги, полезна и актуална информация, изграждане на партньорства, включително и международни, демонстрации и обучения.

Демоцентърът е първата от 16 демонстрационни точки, които се изграждат на територията на България в рамките на финансирания по програма "Цифрова Европа", проект AgroDigiRisе с фокус прецизно земеделие. Тези точки ще бъдат разположени на открити площи, в земеделски и лозарски стопанства.

Целта на консорциума от 14 партньорски организации е развиване потенциала на агросектора чрез предоставяне на достъп до технологични решения и набор от услуги, подпомагащи дигиталната трансформация. В центровете ще се предоставя безплатно на фермерите и малките и средните предприятия услугата "тестване преди инвестиране". По проекта ще се провеждат обучения за цифрови технологии, демонстрации, тествания, конкретно отношение към всеки производител, предоставяне на информация за финансирания и консултации за реализация на продукцията.

ИЗК "Марица" е единственият център у нас, в който се извършва научна, научно-експериментална и обслужваща дейност във връзка със селекцията на зеленчукови култури и картофи, коментира директорът на института проф. Даниела Ганева. Извършва се сортоподдържане и семепроизводство. По думите й чрез проекта ще се подпомогнат земеделските производители да получават повече и по-качествена продукция, да намалят разхода на ръчния труд и да станат по-печеливши. В рамките на проекта е преобразена оранжерия на института, построена през 70-те години. Тя е ползвана интензивно и в нея се намира част от селекцията на български сортове домати на института. Изградените модернизации са изисквали при всяка една дейност намесата на човек. В момента тя е напълно автоматизирана чрез сензори, чрез които се извършва прецизно напояване, хранене и климат контрол, обясни Ивайло Енев, изпълнителен директор на фирмата, осъществила промените.

Източник:
Селскостопанската академия