Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Кандидатствайте за Наградите на ЕС за биологични продукти 2024

От 4 март до 12 май т.г можете да подавате онлайн документи за кандидатстване в третото издание на Наградите на ЕС за биологични продукти. В конкурса участват всички фермери, търговци и предприемчиви граждани по веригата за биологично (органично) производство, които са създали иновативни, устойчиви и вдъхновяващи проекти, които са произвели реална добавена стойност за производството и консумацията на биологични храни.

Тези награди са нефинансови и ще бъдат връчени на 23 септември 2024 г., който е Денят на биологичното производство на ЕС.

Органичните награди на ЕС се организират от Европейската комисия съвместно с Европейския икономически и социален комитет, Европейския комитет на регионите, COPA-COGECA и IFOAM Organics Europe, с участието на Европейския парламент и на Съвета в журито за награди. Ще бъдат раздадени осем награди в седем категории.

Те признават различните участници по веригата за създаване на стойност в областта на биологичното производство, които са разработили отличен, иновативен, устойчив и вдъхновяващ проект, който създава реална добавена стойност за биологичното производство и потребление.

Ето и 7-те категории:


-    Най-добър биологичен земеделски стопанин (жена) и най-добър биологичен земеделски стопанин (мъж) . Целта на тази награда е да се възнагради земеделски производител (една жена и един мъж). Наградата се организира от COPA-COGECA и IFOAM Organics Europe.

-    Най-добър органичен регион. Целта на тази награда е да се възнагради регион. Наградата се организира от Европейския комитет на регионите.

-    Най-добър органичен град. Целта на тази награда е да се почете един град. Наградата се организира от Европейския комитет на регионите.

-    Най-добър органичен био-район. Целта на тази награда е да се възнагради „биорайон“. Наградата се организира от Европейския комитет на регионите.

-    Най-добрите малки и средни предприятия за преработка на биологични храни. Целта на тази награда е да се възнагради малко и средно предприятие (МСП), което преработва биологични продукти. Наградата се организира от Европейския икономически и социален комитет.

-    Най-добър търговец на биологични храни. Целта на тази награда е да се възнагради търговец на дребно на храни от МСП, който продава биологични продукти. Наградата се организира от Европейския икономически и социален комитет.

-    Най-добър биологичен ресторант/храна. Целта на тази награда е да се възнагради ресторант/ресторант за обслужване на малки и средни предприятия (самостоятелен или част от хотел) и/или хранително-вкусова услуга (кетъринг или столова), предлагаща биологични сертифицирани референции в менюто си. Наградата се организира от Европейския икономически и социален комитет.

Повече информация за наградите четете на е-страницата на инициатива

Източник:
Европейска комисия