Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

EK иска повече действия срещу загубата на пчели и други опрашители

Европейската комисия представи на 24 януари допълнителни планове за постигане на целта на Европейския съюз да спре намаляването на броя на опрашителите като пчелите до 2030 г., съобщи ДПА.

Учените казват, че една трета от всички видове пчели, пеперуди и летящи мухи сега са в рязък спад и това е наистина тревожно. Решаващо за спасяването на популациите от опрашители е намаляването на риска и употребата на пестициди. Изчезването на опрашителите би довело до разпадане на екосистемите. Това буквално би било кошмар.

посочи в Брюксел еврокомисарят по околната среда Виргиниюс Синкявичюс.

ЕС вече си постави за цел да обърне тенденцията за намаляване на насекомите опрашители до 2030 г., но многократните призиви на гражданите за решителни действия срещу загубата на опрашители накараха Комисията да представи допълнителни мерки, се казва в съобщение за пресата.

Освен това Комисията иска да подобри опазването на видовете и местообитанията, включително чрез създаването на екологични коридори, възстановяване на местообитанията в селскостопански ландшафти, подобряване на местообитанията на опрашители в градските райони и справяне с въздействието на изменението на климата и инвазивните чужди видове.

Общо 80 процента от културите и дивите цъфтящи растения зависят от опрашването от животни, като загубата на опрашители е една от най-големите заплахи за природата, благосъстоянието на хората и продоволствената сигурност, според комисията.

Европейският парламент и страните членки трябва да одобрят предложението на Еврокомисията.

Мерките, изложени  от Европейската комисия за борба с намаляването на насекомите опрашители, които са жизненоважни за производството на реколта, включват определяне на "бъз ленти" за пчели и други опрашители, в рамките на които те да могат да се движат из Европа и да намират храна и подслон, предаде Ройтерс.

В момента един на всеки 10 вида пчели и пеперуди и един на всеки три вида летящи мухи са застрашени от изчезване.

Седемгодишният план, представен от ЕС, също така ще увеличи мониторинга над насекомите в 27-те държави членки, като има за цел да спре намаляването на популацията на опрашители, които са от решаващо значение за съществуването на повечето селскостопански култури и диви цветя.

Промяната в земеползването, интензивното земеделие с пестициди, замърсяването, инвазивните чужди видове, патогените и изменението на климата са сред заплахите, пред които са изправени опрашващите насекоми.

Европейският парламент и Съветът, представляващи правителствата на ЕС, ще трябва първо да одобрят плана. След това страните членки на ЕС ще трябва да идентифицират мерки за обръщане тенденцията на намаляване на опрашителите до 2030 г., което ще бъде законово изискване съгласно Закона за възстановяване на природата на ЕС.

Намаляването на употребата на пестициди и подобряването на местообитанията на опрашители в селскостопански и градски райони също бяха препоръчани от Комисията и органът ще наблюдава спешните разрешителни, давани за използване на вредни пестициди.

Франция, например, се отказа от плановете си да позволи на производителите на захарно цвекло да използват пестицид, забранен поради рискове за пчелите, след като съд на Европейския съюз отхвърли такова изключение.

Планът е ревизия на инициатива от 2018 г., която се стреми да подобри познанията и обществената осведоменост за намаляването на опрашителите. ЕС също така ограничи употребата на три неоникотиноидни пестицида, които представляват висок риск за пчелите.

Преглед обаче установи, че настоящите мерки не са достатъчни, за да обърнат спада в броя на опрашителите.