Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Въведение в прецизното земеделие

Прецизното земеделие обединява селскостопанската индустрия с новите технологии, породени от информационната ера. Интегрираната система за управление на култури се опитва да съчетае вида и количеството на вложените ресурси с конкретните условия на малки площи в рамките на земеделското поле. Тази цел не е нова, но съществуващите нови технологии позволяват концепцията за прецизно земеделие да бъде реализирана в практическа производствена среда.

Глен Дейвис, почвовед и специалист по прецизно земеделие

Уилям Касади, селскостопански инженер

Рей Маси, икономист по земеделските култури

Университет Мисури-Колумбия

Източник: Water Quality, Published by University extension, University of Missouri-System

Преведена и адаптирана версия