Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Проект "Оранжерийна индустрия 4.0"

Иновация

Оранжерийното производство е важна част от икономиката на скандинавските страни, където климатът не е оптимален за производството на хранителни продукти. Затова е естествено да се очаква, че голяма част от иновациите в оранжерийното производство ще дойдат от скандинавските страни.

Дания произвежда собствени продукти, доколкото това е възможно. По този начин не само се намалява зависимостта на страната от вноса, но и се свеждат до минимум емисиите на CO2, които се отделят при транспортирането. Благодарение на няколко стратегически инвестиции Дания има потенциал да се превърне в основен износител на селскостопански технологии.

Източник: High tech meets agriculture in Denmark
Автор: Pat Brans, Pat Brans Associates/Grenoble Ecole de Management

Преведена и адаптирана версия