Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Какво означава интелигентна система в животновъдството и каква е ролята на данните в нея?

Животновъдството е един от най-динамичните и значими сектори в България, който през последните години наблюдаваме, че се преобрази в чисто икономически, ресурсен, пазарен и социален аспект и в тази динамика Интелигентно животновъдство – националната научна програма – се опитва да въведе баланс между всички ключови трансформации, които засягат автоматизация, роботика, киберфизика и производствени процеси, генетика, селекция, биоразнообразие и екология.

Разговор с доц. д-р Дарина Заимова,катедра „Индустриален бизнес и предприемачество“ в Тракийски университет - Стара Загора и координатор на Национална научна програма "Интелигентно животновъдство".