Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Разговор с проф. Маргарита Карамихова, почетен професор на Великотърновския университет и д-р Илдико Отова, преподавател в департамент „Политически науки“ в НБУ за това какво кара голяма част от хората, които се занимават със сезонен и селскостопански труд да предпочитат заетост в други държави и има ли затруднена комуникация между работодател и работник, специално в селскостопанския сектор у нас?