Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Обществената консултация по нова директива за здравето на почвите е отворена до 24 октомври

Сред основните цели на Общата селскостопанска политика за периода 2023—2027 г. е насърчаване на устойчиво развитие и ефективно управление на природните ресурси като вода, почва и въздух, включително чрез намаляване на зависимостта от химикали. Акцентът е поставен върху почвата като един от най-важните природни ресурси, осигуряващ основни хранителни вещества, вода, кислород и подкрепа за растенията.

През август тази година Европейската комисия (ЕК) постави началото на обществена консултация относно предложение за директива за здравето на почвите - "Състояние на почвите – опазване, устойчиво управление и възстановяване на почвите в ЕС".

Комисията подчертава, че почвите са от решаващо значение за производството на храна, природата и икономиката и се нуждаят от същото ниво на защита като водата, въздуха и морската среда. Предложението за закон за здравето на почвите, обявено в Стратегията на ЕС за почвите за 2030 г., има за цел да бъдат определени условията за здрава почва, варианти за мониторинг, правила, благоприятстващи устойчивото използване и възстановяването на почвите.

Целта на консултацията е да бъде гарантирано, че общият обществен интерес в целия ЕС е добре отразен в оценката на въздействието и предложението за закон за здравето на почвите. ЕК посочва, че възнамерява да се консултира с широката общественост и заинтересованите страни, които притежават по-задълбочени познания.

Всеки може да участва в консултацията до 24 октомври 2022 г., като попълни онлайн анкета (вкл. на български език) в сайта на инициативата на ЕК.

Приемането на новия закон се предвижда за второто тримесечие на 2023 г.