Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Видео

Намаляване на пестицидите в овощарството чрез модерни технологии за разпръскване

Хинрих Холтусен от Земеделската камара на Долна Саксония, Германия, представя тунелни пръскачки със система за рециклиране за прилагане на продукти за растителна защита в овощни градини (LIPCO и WANNER).

Животът в почвата

В това видео Стефан Шварцер разказва какви ползи извличат растенията от взаимодействието си с различни бактерии и гъби и как протича процеса на обмен на хранителни вещества между растенията и бактериите.

Роботи за доене и автоматично хранене в семейна ферма в Обединеното кралство

В това видео Джеф и Джордж Лестър, млекопроиводители от Обединеното кралство, демонстрират доилния робот ASTRONAUT и системата за автоматично хранене VECTOR на Lely. Те споделят мотивите си за избор на по-технологичния начин за доене на животните. Видеото е заснето по време на посещение на NEFERTITI в Обединеното кралство.

Подкаст: Познаваме ли българската наука?

Разговор с Петър Теодосиев, БГ Наука БГ Наука е сайт, списание, портал, влог, подкаст и обединява разнообразие от канали за комуникация на науката в България. От 17 години се занимавам с дигитална комуникация на науката. С годините интересът към българската наука много се променя. По време на пандемията имаше да кажем огромен интерес, но и много фалшиви новини. Те също растат заедно с интереса към науката. В момента много повече се говори за наука, много повече сайтове имат такава секция, повече събития се случват всяка година. Но е бавно. Аз наблюдавам  този процес отдавна и процесът е много, много бавен.

Роля на инфраструктурата

Регенеративно земеделие може да ускори напредъка в постигането на целите за устойчиво развитие и притежава трансформационен потенциал, който все още е в зародиш. Искам да ви представя информация за сложността и предизвикателствата на селскостопанската система и подходи за извършване на трансформация. Както ще видим, това е доста сложно и не се свежда само до практики за смекчаване на промените в климата и адаптация чрез технически иновации, политики и образование.

Какво е устойчиво селско стопанство?

През последното столетие гладът и недохранването бяха драстично намалени по целия свят благодарение най-вече на увеличеното производство на храни. Всеки подобрен селскостопански метод оказва чудотворно въздействие върху общественото здраве тук в Ирландия и по целия свят, но световното население продължава да се увеличава и начинът ни на хранене се променя, а заедно с него и методите за производство на храни. В глобален мащаб днес селското стопанство е един от основните двигатели на промените в климата.

Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“ - ИНТЕ-ЖИВО

Тракийски университет оглавява консорциум по Национална научна програма „Интелигентно животновъдство“ - ИНТЕ-ЖИВО, финансирана от Министерството на образованието и науката (МОН), съставляван от водещи академични институции в България. Основната цел на научната програма е провеждане на фундаментални и приложни научни изследвания за предоставяне на животновъдното направление на иновативни методи и средства за интелигентно и ефективно животновъдство с намалени човешки ресурси и намалено въздействие върху околната среда, и пряко реферира към приоритетите.