Co-funded by the European Union.
Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
pic

Асоциацията на Българските Но-Тилъри организира обучение по регенеративно земеделие

„Асоциацията на Българските Но-Тилъри (АБНТ)“ организира двудневно обучение през месец март в рамките на проект Революцията на Регенеративното Земеделие.

АБНТ  бе избрана за партньор от Европейския институт за иновации и технологии в храните (EIT Food) сред общо шест кандидатури от България, за да помогне в трансформацията на български земеделци и стопанства към регенеративно земеделие. 

EIT Food е специализираният отдел по въпросите за храната на Европейския Институт за Иновации и Технологии (European Institute of Innovation & Technology – EIT). Европейският съюз е съосновател на EIT Food. Подкрепени от ЕС, EIT Food ръководи най-голямата и най-динамична общност за иновации в храните в света.

Революцията на Регенеративното Земеделие е обучителен проект, който цели да трансформира мисленето на професионални земеделци, а впоследствие и техните стопанства по системата на регенеративното земеделие.

Проектът цели да помогне на фермерите и предприятията за хранително-вкусовата промишленост да възприемат повече регенеративни земеделски практики и да повишат обществената осведоменост относно важните ползи за здравето, околната среда и икономиката от консумацията на регенеративно произведена храна.

Участието на земеделци е безвъзмездно и е спонсорирано от Европейския институт за иновации и технологии в храните.

Обучението ще се проведе през март 2023 г. Можете да заявите участие чрез сайта на АБНТ.

Source:
Асоциацията на Българските Но-Тилъри