Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

обучение

Асоциацията на Българските Но-Тилъри организира обучение по регенеративно земеделие

„Асоциацията на Българските Но-Тилъри (АБНТ)“ организира двудневно обучение през месец март в рамките на проект Революцията на Регенеративното Земеделие.

АБНТ  бе избрана за партньор от Европейския институт за иновации и технологии в храните (EIT Food) сред общо шест кандидатури от България, за да помогне в трансформацията на български земеделци и стопанства към регенеративно земеделие.