Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Дискусия „Иновации в селското стопанство“

Очаквайте дискусията „Иновации в селското стопанство“, част от форум „Отворена наука“ по време на Националния младежки форум „Наука, технологии, иновации, бизнес” – Пловдив. Дискусията ще се проведе онлайн чрез платформата Zoom.

Тема:

Иновации в селското стопанство

Дата:

28 април 2023 г.

Час:

11:00

Участници:

  • Петя Иванова, управленски екип на АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ НО-ТИЛЪРИ
  • Елена Боевска, софтуерна компания „Предистик“
  • Проф. Стефка Атанасова, Тракийски университет, Стара Загора

Дискусията ще бъде предавана на живо на Facebook страницата на проекта.