Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Осми Европейски конгрес на младите фермери ще се проведе през декември

Бъдещето на храните и земеделието е в ръцете на младите фермери в ЕС, които играят решаваща роля в развитието на устойчив селскостопански сектор, който подкрепя грижата за околната среда, действията срещу изменението на климата и интелигентни решения за осигуряване на безопасна и висококачествена храна за европейците. Стратегията „От фермата до трапезата“ за устойчива храна като част от новата Европейска зелена сделка предлага пътя напред за една трансформирана хранителна система от производство към консумация. Вродената способност на младите фермери към иновации ги прави основен двигател на трансформацията на хранително-вкусовата система.

Това е и една от целите на европейския конгрес на младите фермери, създаден през 2012 г. по инициатива на евродепутата Нуно Мело и Конфедерацията на португалските фермери (CAP), който за поредна година ще покаже добри примери и успешните млади хора, заети в селскостопанския сектор.

Осмото издание на Конгреса е посветено на „Ролята на младите фермери за продоволствената сигурност“. Събитието ще се проведе в Европейския парламент на 7 декември 2022 г. и се организира съвместно от членовете на ЕП Нуно Мело (Португалия), Симоне Шмитбауер (Австрия), Херберт Дорфман (Италия), Хуан Игнасио Зоидо Алварес (Испания) и Михаела Шойдрова (Чехия). 

Над 300 участници от цяла Европа, сред които млади фермери, политици и заинтересовани страни в селското стопанство, се присъединяват към конгреса, за да участват в открита дискусия относно предизвикателствата и възможностите, пред които са изправени младите фермери.

Младите фермери ще бъдат отличени в три категории: 

  • Най-добър дигитален проект
  • Най-устойчив проект
  • Най-добър проект за подобряване на селските райони

Регистрацията за събитието е отворена: https://bit.ly/3ezUunZ