Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Конкурсът „Арт-циклиране“ излъчи своите победители

Арт-циклиране означава да превърнеш боклука в изкуство. Това показаха повече от 50 произведения от цялата страна, участвали в конкурса, които са вдъхнали нов живот на излезли от употреба предмети от фермата или селския двор. 

Журито оцени творбите по два основни критерия – съответствие със зададеното условие за използваните материали и оригиналност на произведението. Членовете на журито работиха независимо един от друг без да знаят крайния резултат. Съревнованието се оказа оспорвано. Две от работите получиха равни точки и така победителите в конкурса са двама:

Самуел Папаро и Благой Котев, село Илинденци с произведението „Музикална пътека от рециклирани материали“ и  Камен Димитров, Добрич с произведението „Влак на Плодородието“.

Самуел Папаро и Благой Котев получават и наградата „Любимец на публиката“ с 254 гласа от близо 3000 гласували. 
Музикалната пътека е изработена от естествени материали от местоположението на фермата - бамбукови пръчки, мрамор, дърво, метална рамка.

Локомотивът е направен от стар блок на трактор, хидравлична помпа, зъбни колела, гаечни ключове (мотовилки), стар въздушен филтър от състезателен автомобил. Кормилната уредба е от стар струг. Вагонът е от стар метален палет, който е свързан с локомотива чрез пружини. Зеленчуците са от нашата градина, за която се грижи цялото семейство.

Второ място заема Иван Мавродиев,  Благоевград с произведението му „Сандък за любовни билки“

Сандъкът е изработен от стара каса от малък дървен прозорец, пенсионирани ВиК части, дръжки от стари куфари, основа от плафон, непотребна решетка, планки, трупчета, винтове и други бурмички.

Третото място е за Весела Желязкова, Тополовград с произведението й  „Мивка за баня“.

Мивката е изработена от стар меден леген,каменна плоча,крака от стара шевна машина.
Победителите ще бъдат наградени на официална церемония по откриването на изложбата с избрани снимки на творби, участвали в конкурса „Арт-циклиране“, която можете да следите на живо на фейсбук страницата на информационна инициатива „Обща селскостопанска политика: Говори науката“.

Наградените произведения ще бъдат изложени в публични пространства в селски райони в България.
Изложбата със снимки на творбите можете да посетите на 24 и 25 август от 14:00-18:00 ч. в „PORT A“, ул. „Триадица“ № 5, град София.

Организатор на конкурса е информационна инициатива „Обща селскостопанска политика: Говори науката“, изпълнявана от Агенция Стратегма ООД с подкрепата на Генерална дирекция „Земеделие и развитие на селските райони“ на Европейската комисия.