Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Земеделските производители трябва да имат свободен достъп до цифровите мрежи и софтуерните приложения

Ползите от екологичния и дигитален преход трябва да бъдат разяснени на фермерите, за да бъдат насърчавани да се включват в прилагането му. Това каза министърът на земеделието и храните Кирил Вътев по време на неформалното заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие, коeто се проведе в град Кордоба, Испания, съобщиха от аграрното министерство.

По думите на Вътев това ще стане възможно, ако се гарантира достатъчна компенсация на земеделските стопани за положените допълнителни усилия. "Земеделските производители трябва да имат свободен достъп до цифровите мрежи и софтуерните приложения", подчерта министърът.

Той заяви, че успешното прилагане на цифровите технологии предоставя устойчиви решения за настоящите и бъдещи предизвикателства в сектора. Вътев посочи също, че иновативната селскостопанска продукция, устойчивите производствени екосистеми и селскостопанските данни са трите основни направления, които трябва да бъдат разработени успоредно за постигане на по-екологични и устойчиви селскостопански системи. Същевременно министърът изтъкна, че приложението на научните достижения не трябва да води до компромис с високите стандарти за безопасност на ЕС. Той отбеляза още, че трябва да се гарантира правото на информиран избор на потребителите.

Испанското председателство на Съвета на ЕС постави във фокуса на дискусията на министрите темата за новите технологии като инструмент за по-устойчиво селско стопанство в условията на измененията на климата.

В рамките на министерския дебат, делегациите на държавите членки посочиха подходящи инициативи за насърчаване на технологиите за двоен преход на хранително-вкусовия сектор - както зелен, така и цифров. Министрите обсъдиха и темата как европейското селско стопанство може да се възползва от резултатите от изследванията, използващи нови геномни техники, в които научният и технологичен сектор на ЕС има водеща роля.

Неформалната среща на министрите на земеделието на ЕС продължи три дни - от 3 септември до днес.

На нея бе обсъдено как да се отговори на нарастващата глобална продоволствена несигурност, причинена от изменението на климата, икономическите кризи и конфликти - предизвикателства, които сериозно застрашават постигането на целта за изкореняване на глада и недохранването, заложена в Стратегията за устойчиво развитие до 2030 г.

Под надслов "Нови технологии за по-устойчиво селско стопанство" европейските министри работят за позиционирането на ЕС в челните редици на иновациите в хранително-вкусовата промишленост.

Източник:
БТА