Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

ЕП затяга контрола на продукти със защитено географско означение и улеснява регистрацията им

Европейският парламент одобри реформа, укрепваща правилата за защитени географски означения за вино, спиртни напитки и селскостопански продукти в ЕС.

Регламентът, приет от ЕП с мнозинство от 520 гласа, защитава по-добре географските означения както в онлайн пространството, така и извън него, дава повече правомощия на производителите на подобни продукти и опростява процеса на регистрация.

По време на преговорите с членките на ЕС евродепутатите настояха, че националните власти ще трябва да предприемат административни и съдебни мерки, за да предотвратят или преустановят незаконното използване на географските означения не само офлайн, но и онлайн. Домейни (наименования на интернет страници, бел. ред.), използващи незаконно географските означения, ще бъдат затворени или достъпът до тях ще бъде деактивиран чрез геоблокиране. Предвижда се Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) да създаде система за предупреждение за подобни домейни.

Според новите правила защитените географски означения, обозначаващи продукт, използван като съставка на друг продукт, може да се използва в името, етикетирането или рекламирането му само когато съставката с географски означения се използва в достатъчно голямо количество, за да придаде съществена характеристика на преработения продукт, и не се използва друг, сравним с определения като географски означен.

Процентът на използвания защитен географски означен продукт трябва да бъде посочен на етикета на стоката, а производителят му ще ще трябва да бъде уведомен за употебата и ще може да даде препоръки.

За да повишат прозрачността за потребителите, новите разподебни постановяват името на производителя да се появи в същото зрително поле като географското указание върху опаковката на всички географски означения.

Европейската комисия ще контролира системата за географски означения.

Регистрацията на защитените географски означения за вино, спиртни напитки и селскостопански продукти ще бъде улеснена, като крайният срок за проверка на новите означения ще е шест месеца.

Защитените географски означения целят да защитят имената на конкретни продукти, за да популяризират техните уникални характеристики, свързани с географския им произход, както и с традициония им начин на производство.

Регистърът на ЕС за географските означения съдържа почти 3500 продукта, чийто продажби възлизат на общо почти 80 милиарда евро. Продуктите с географско означение често имат продажна цена около два пъти по-висока от подобни продукти без такъв сертификат. Над 70 български продукта са с защитено географско означение, сред които са бялото саламурено сирене, киселото мляко, стpaнджaнcĸият мaнoв мeд, розовото масло, горнооряховският суджук и др.

Снимка: Pxhere

Източник:
БТА