Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

ЕВРОСТАТ: България с най-голям ръст в стойността на агропроизводство в ЕС

През 2021 година стойността на селскостопанското производство в Европейския съюз бележи ръст от 8 процента спрямо 2020-та и достигна 449 милиарда евро. България е държавата с най-голямо увеличение с плюс 37 на сто, показват данните на Евростат, коментира agro.bg.

Постигнатото увеличение се дължи най-вече на по-високите цени на продуктите и аграрните услуги, покачили се със 7,5 процента. Много по-малка е промяната в обема да производството, нараснал едва с половин процент.

Почти три четвърти от ръста са генерирани в седем държави. На първите три места са Франция с 82,4 милиарда и дял от 18 процента, Италия с 61,2 милиарда и 14 на сто и Германия с 59 милиарда и 13 процента от общата сума. Следват Испания, Нидерландия, Полша и Румъния, като в тези страни стойността е между 57 и 21 милиарда евро.