Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Част 2: Вегетационен индекс, сензорни мрежови приложения и интелигентни системи

Поредица „Техники и практики в прецизното земеделие: от съображения към приложения“

Използването на мултиспектралните изображения, заснети от дистанционни сензори, позволява изчисляването на вегетационни индекси. Те представляват ефективни алгоритми за количествена и качествена оценка на жизнеспособността, растителната покривка, динамиката на растежа и други характеристики.

Precision Agriculture Techniques and Practices: From Considerations to Applications
Автори: Uferah Shafi, Rafia Mumtaz, José García-Nieto, Syed Ali Hassan, Syed Ali Raza Zaidi, Naveed Iqbal
Издание на SENSORS 2019
 

Преведена и адаптирана версия

Поредица „Техники и практики в прецизното земеделие: от съображения към приложения“