Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Част 2: Очаквана динамика на прехода

Поредица „Нова зелена революция или обичаен агробизнес?“

Като цяло екологичните и социалните проблеми се срещат по-често, отколкото икономическите: по екологични въпроси са направени 174 публикации, по социални - 140, а по икономически 83 публикации. Това показва сериозната загриженост на повечето заинтересовани страни за въздействието на селското стопанство върху нидерландските екосистеми и общество.

Източник: A new green revolution or agribusiness as usual? Uncovering alignment issues and potential transition complications in agri-food system transitions 

(Нова зелена революция или обичаен агробизнес? Проблеми на съгласуването и усложнения в прехода на агрохранителните системи)

Автори: Нико Войтиня, Джери ван Дийк, Маржолейн Деркс, Петер Гроот Коеркамп и Марко Хекерт

Преведено и адаптирано от Агрономия за устойчиво развитие, том 41, статия номер 77 (2021)