Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Каква е ролята на земеделските стопани за постигане на целите на зелената икономика?

В рамките на европейската политика това е един основополагащ въпрос, изключително важен. Мисля, че този дебат е много слаб в България. Общата селскостопанска политика е не просто тази с най-голям бюджет, а най-детайлно развитата и най-стара по отношение на европейското финансиране. От друга страна, в последните две десетилетия и последните години, особено, въпросът за екологичния отпечатък на земеделието се поставя много сериозно. 

Разговор с Радан Кънев, български представител в ЕП – Коалиция за демократична България, в групата на ЕНП, участва в комисията по заетост и социални въпроси, по околна среда и обществено здраве, комисията по петиции.