Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
Photo by Sahir Ugur Eren. Courtesy the artists and IKSV

Истанбулско биенале 2022

Концепция на куратора

Вместо да бъде могъщо дърво, покрито с узрели плодове, това биенале иска да се учи от полета на птиците, от моретата, някога пълни с риба, от онази химия, която бавно възстановява и храни земята. Това биенале може би не е голямо събиране или планирана среща на едно и също място по едно и също време, а разпръскване, невидима ферментация. Неговите нишки се свързват, умножават се, разделят се, пресичат се на места преди да достигнат шумна кулминация или да се завържат в окончателен възел. Нека това биенале бъде компост. Нека започне преждевременно и да продължи дълго след като е приключило.

Рязката промяна в живота ни ни даде изключителната възможност да правим нещата по различен начин. За да уловим момента, ние трябва да реконструираме своите очаквания и цели, да преработим своите формати и да задаваме базовите въпроси, политически и философски и да се ангажираме с откровен, социален, щедър и задълбочен разговор. В това несигурно време повече от всичко се нуждаем от куража да опитваме нетрадиционни начини за общуване помежду си и със света, стария и новия.

Емоциите могат да се превърнат в места, ушите в очи, водата в светове. Думите могат да се пишат върху кал, върху стена или във въздуха. Шепотът може да достигне на далечно разстояние, носейки със себе си семената на разговора и на промяната. Едно биенале може да бъде болница, университет, ресторант, вестник … То не е компромис, а общо пространство за предложения и убеждения, за любопитство, срещи и дебати, където доверието на хората се постига, предава и изгражда наново 

Сега, когато каналите ни за комуникация се превръщат в средства за манипулация, ние питаме: Какво е останало от обществените дискусии, от мисленето на глас, от читателските общности и четенето заедно с други хора? Ако всички слушаме тишината, можем ли да препокрием своето търпение, своето смирение и своите слабости? Можем ли да съживим социалното изразяване и да  преосмислим местата за срещи, кафенетата, чайните, кината, независимите издатели или книжарничките? Могат ли други начини на мислене, говорене, писане и правене – поезия, филми, отглеждане на зеленчуци и готвене – да ни направят по-подготвени и чувствителни в социален план?

Проектите на това биенале, репортерите, гостите, зрителите и групите, които се опитват да разберат времето, в което живеем – тази дисфункция, която причинихме на планетата и с която трябва да се справим заедно – като изучаваме и споделяме древни и съвсем нови техники, идеи от близо и далеч, е реалност. Благодарение на платформата на биеналето и необикновената тежест на момента, в който се намираме, описаният компостиращ процес ще заяви своите идеи и действия в Истанбул и на други места в Турция под формата на изложби, излъчвания, разговори и събития. Вместо да организираме една мащабна експозиция ние искаме да насърчим създаването на пространства, да свържем съществуващите граждански и културни места и да активираме онези, които са занемарени.

Докато социалните взаимодействия се рушат, възстановяват и мигрират към виртуални канали, докато се учим да обръщаме внимание, да споделяме и да преодоляваме различията с разговор, ние осъзнаваме колко е нужно да се срещнем на гостоприемни места в инициативи, които запазват и съживяват нашата социална практика.