Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

БГ Наука е сайт, списание, портал, влог, подкаст и обединява разнообразие от канали за комуникация на науката в България. От 17 години се занимавам с дигитална комуникация на науката.

С годините интересът към българската наука много се променя. По време на пандемията имаше да кажем огромен интерес, но и много фалшиви новини. Те също растат заедно с интереса към науката. В момента много повече се говори за наука, много повече сайтове имат такава секция, повече събития се случват всяка година. Но е бавно. Аз наблюдавам  този процес отдавна и процесът е много, много бавен.

Активност на българските учени

Това, което повечето научни организации и учени разбират като комуникация на науката е да разпространят работата си сред други учени. В това те са много добри, дори имаме много добри публикации и разработки, които се признават и са популярни в научните среди в света, тъй като са публикувани в специализирани научни списания, които се четат от най-добрите специалисти в света по конкретни науки. Българските учени публикуват в тях, но  не говорят на обществото.

Активността не зависи от общност или област, а от конкретния човек. Има различни хора, като Влади Божилов от физически факултет на СУ, който е истински учен и комуникатор на науката. Той е много добър в това и според мен това го прави и по-добър учен. По този начин те разбират науката си по един по-различен начин, така както трябва да я разкажат на едно дете или на колега, който също прави научни изследвания. А това са два различни езика. Единият е по-труден и това не е научният. Нужни са различни умения.

Видео запис на подкаста