Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Регенерация означава възстановяване. Но какво означава в земеделието? Отговорът на науката е подход за консервиране и рехабилитация на земеделските системи, който се стреми да възстанови горния почвен слой, да увеличи плодородието на почвата и биоразнообразието, да подобри водния цикъл и да направи системата по-устойчива на климатичните промени. Сравнен с традиционната практика, това е напълно различен начин на селскостопанска дейност.

Разговор с Тома Стайков, мениджър на АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ НО-ТИЛЪРИ и арх. Мартин Микуш, урбанист.