Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Кампания 2024

До 30 юни се удължава срокът за подаване на заявления по Кампания 2024

До 30 юни се удължава срокът за подаване на заявления по Кампания 2024. Това стана възможно след като в бр. 47 на Държавен вестник, бе обнародвана Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания и Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни.

Намалява административната тежест при кандидатстването по интервенциите за обвързана подкрепа в Кампания 2024

Предвидено е опростяване на условията за подпомагане и намаляване на административната тежест при кандидатстването по интервенциите за обвързана подкрепа в Кампания 2024.