Co-funded by the European Union.
Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
pic

Учени от Института по зеленчукови култури „Марица” ще изнесат лекции за зелени пестициди и подобряване на почвеното плодородие

На 5 октомври 2022 г. от 13.30 ч. учени от Института по зеленчукови култури „Марица” ще изнесат две публични лекции, посветени на биологичното земеделие. Лекциите са предназначени да са в помощ на градинари, земеделци и зеленчукопроизводители.

Всеки желаещ може да вземе участие в лекциите присъствено в Конферентната зала на ИЗК „Марица” на бул. Брезовско шосе 32 в Пловдив или онлайн на следния адрес: https://us02web.zoom.us/j/85052684617
Meeting ID: 850 5268 4617
Passcode: 858579

Лекциите са посветени на следните теми:

  • „Ботаническите продукти за растителна защита като зелени пестициди – алтернативна възможност за контрол на неприятелите при зеленчуковите култури”

Лектор: Доц. д-р Винелина Янкова, ИЗК «Марица»

Химичните инсектициди се използват от десетилетия за контрол на неприятелите, които нападат зеленчуковите култури и пренасят инфекциозни болести. Те могат бързо да контролират популациите от насекоми, особено при необходимост да се покрият големи площи. Но това си има цена. Токсичните вещества, които съдържат, могат да навредят на здравето на хората и на околната среда, докато някои неприятели могат да оцелеят и да станат устойчиви. Търсейки да разреши тези проблеми, финансиран от ЕС изследователски консорциум работи върху ново поколение „биопестициди“, които са специфични за вредителите, безвредни за хората и не развиват резистентност. Към тази група продукти се отнасят и ботаническите инсектициди, съдържащи растителни екстракти наречени още „зелени пестициди”, които са алтернатива на синтетичните инсектициди в селското стопанство. Те идват от природата и са щадящи за нея.

  • „Способи в градинарството за подобряване на почвеното плодородие и превенция на растенията от болести и неприятели"

Лектор гл. ас. д-р Цветанка Динчева, ИЗК «Марица»

Получаването на оптимални добиви от растенията, с високо качество, ниска себестойност и намаляване степента на нападение на болести и неприятели може да бъде постигнато чрез използването на алтернативни средства, методи и похвати, които опазват здравето на човека и щадят природата. Прилагането им не изисква допълнителен разход на средства и се базира на комплексен подход чрез използване на природните ресурси, изискванията на растенията, оползотворяването на отпадните продукти, редуване на културите и съвместното им отглеждане.

Инициативата е част от програмата на „Школа по съвременно градинарство“ (School of Advanced Horticulture), към проект PlantaSYST/SGA-CSA No. 739582, Хоризонт 2020.

Source:
Бг Фермер