Co-funded by the European Union.
Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union. Neither the European Union nor the granting authority can be held responsible for them.
pic

В Стратегическия план за земеделие е предвиден достатъчен финансов ресурс за биологичното производство

В Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони е предвиден достатъчен финансов ресурс за биологичното производство. Над 350 млн. евро са отделени за производството, 35 млн. евро за инвестициите в земеделските стопанства и 40 млн. евро за преработката. Това каза заместник-министърът на земеделието Георги Събев по време на Национална конференция „Биологичното производство в България. Нов програмен период, нов план за действие, нови надежди“, която се провежда днес в рамките на международното изложение АГРА. Той допълни, че в най-кратки срокове трябва да се насочат ресурси и усилия в дейности, свързани с реализирането  на добавена стойност при преработката на произведените в България биологични продукти, които достигат до крайния потребител.Заместник-министърът се обърна към представителите на браншовите организации, като посочи, че важна роля ще има и Планът за развитие на биологично земеделие у нас, който е обсъждан няколко пъти с представители на сектора и работата по него продължава.

„В лицето на Министерството на земеделието имате партньор  и ще  подчертая, че обратната връзка, която получаваме от Вас, при провежданите срещи и тематични конференции, е важна за развитието на биологичното производство у нас.“, каза  още заместник-министър Събев. И уточни, че министерството чрез различни инициативи подкрепя сектора. „Радвам се, че страната ни беше представена на високо ниво на Международното изложение за биохрани „Биофах“ в Германия. Това е мотивиращо, тъй като по този начин родните производители и преработватели стигат до нови пазари. Вярвам, че това ще продължи и в бъдеще“, обобщи заместник-министърът.

По време на събитието той връчи  наградата „Лауреат БИОФАКТОР“ на  Веселина Ралчева, член на  Управителния съвет на Българска Асоциация Биопродукти.  Събитието е организирано от Висшето училище по агро бизнес и развитие на регионите и Българската асоциация Биопродукти.

Source:
Министерство на земеделието