Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

В Стратегическия план за земеделие е предвиден достатъчен финансов ресурс за биологичното производство

В Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони е предвиден достатъчен финансов ресурс за биологичното производство. Над 350 млн. евро са отделени за производството, 35 млн. евро за инвестициите в земеделските стопанства и 40 млн. евро за преработката. Това каза заместник-министърът на земеделието Георги Събев по време на Национална конференция „Биологичното производство в България. Нов програмен период, нов план за действие, нови надежди“, която се провежда днес в рамките на международното изложение АГРА. Той допълни, че в най-кратки срокове трябва да се насочат ресурси и усилия в дейности, свързани с реализирането  на добавена стойност при преработката на произведените в България биологични продукти, които достигат до крайния потребител.Заместник-министърът се обърна към представителите на браншовите организации, като посочи, че важна роля ще има и Планът за развитие на биологично земеделие у нас, който е обсъждан няколко пъти с представители на сектора и работата по него продължава.

„В лицето на Министерството на земеделието имате партньор  и ще  подчертая, че обратната връзка, която получаваме от Вас, при провежданите срещи и тематични конференции, е важна за развитието на биологичното производство у нас.“, каза  още заместник-министър Събев. И уточни, че министерството чрез различни инициативи подкрепя сектора. „Радвам се, че страната ни беше представена на високо ниво на Международното изложение за биохрани „Биофах“ в Германия. Това е мотивиращо, тъй като по този начин родните производители и преработватели стигат до нови пазари. Вярвам, че това ще продължи и в бъдеще“, обобщи заместник-министърът.

По време на събитието той връчи  наградата „Лауреат БИОФАКТОР“ на  Веселина Ралчева, член на  Управителния съвет на Българска Асоциация Биопродукти.  Събитието е организирано от Висшето училище по агро бизнес и развитие на регионите и Българската асоциация Биопродукти.

Източник:
Министерство на земеделието