Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Регенеративното земеделие е по-скъпо от конвенционалното

Дай своето мнение!
/wf-stats/ra03/json
pic