Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Отсъствието на подходяща техника за прилагане на но-тил възпрепятства ли въвеждането на регенеративни практики?

Дай своето мнение!
/wf-stats/ra05/json
pic