Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Дискусия „Науката в интелигентното селско стопанство“

Очаквайте дискусията „Науката в интелигентното селско стопанство“, част от Форум „Отворена наука“ по време на Международното земеделско изложение АГРА 2023 в Пловдив.

Тема:

Науката в интелигентното селско стопанство

Дата:

22 февруари 2023 г.

Час:

11:00

Място:

Зала "Струма", Конгресен център, Международен панаир Пловдив

Участници:

  • доц. д-р Дарина Заимова, Тракийски университет - Стара Загора и координатор на ННП "Интелигентно животновъдство"

  • доцент д-р Атанас Севов, декан на факултет по агрономство, Аграрен университет Пловдив

  • гл. ас. д-р Звездомир Желев, катедра Фитопатология на Аграрен университет Пловдив

  • арх. Мартин Микуш

Дискусията ще бъде предавана на живо на Facebook страницата на проекта.