Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Второ издание на наградите на ЕС за биологично производство

След успеха на първото издание на наградите на ЕС за биологично производство е отворена покана  за кандидатстване за второто му издание, съобщиха от ЕК. Своите кандидатури можете да подавате до 14 май 2023 г. Наградите на ЕС за биологично производство отличават различни участници по веригата на биологичната стойност, които са разработили новаторски, устойчив и вдъхновяващ проект, водещ до реална добавена стойност за производството и консумацията на органични храни. Церемонията по награждаването ще се проведе в Брюксел на 25 септември 2023 г.

Наградите на ЕС за биологично производство се организират съвместно от Европейската комисия, Европейския икономически и социален комитет, Европейския комитет на регионите, Копа-Коджека и IFOAM Organics Europe, с участието на Европейския парламент и на Съвета в журито за наградите. Ще бъдат раздадени осем награди в седем категории: Най-добър органичен фермер (жена и мъж), Най-добър органичен регион, Най-добрият органичен град, Най-добър органичен "био район", Най-добро МСП за преработка на органични храни, Най-добър търговец на органични храни, Най-добър органичен ресторант/услуга за храна.

Всеки участник или институция от ЕС по веригата на биологичната стойност със забележителен проект, допринасящ за по-добрата цена и/или достъпност на органичните продукти в ЕС, може да кандидатства. Приветстват се кандидатури на всички официални езици на ЕС. Те ще бъдат прегледани спрямо критериите за високи постижения, иновации, устойчивост и възможност за възпроизвеждане на проекта на други места в ЕС, като по този начин се допринася за по-голяма достъпност на органичните продукти в ЕС. Победителите ще допринесат за по-голяма информираност на обществото за биологичното производство в ЕС.

Според последното проучване на Евробарометър разпознаването на логото на ЕС за биологично земеделие нараства, като 61 на сто от европейците признават, че го познават. Делът на земеделската земя в ЕС, използвана за биологично земеделие, също се е увеличил с повече от 50 на сто през периода 2012-2020 г., с годишно увеличение от 5,7 на сто, според най-новата пазарна информация, публикувана от Европейската комисия.

Като произвежда висококачествена храна с ниско въздействие върху околната среда, биологичното земеделие играе съществена роля в развитието на устойчива хранителна система за ЕС. През 2021 г. Европейската комисия прие план за действие в подкрепа на целта за най-малко 25 процента от земеделската земя в ЕС за биологично земеделие и значително увеличаване на биологичните аквакултури до 2030 г., заложено в стратегията "От фермата до трапезата" и в стратегията за биоразнообразие. В този контекст държавите членки бяха помолени да определят национални целеви стойности за биологично земеделие и като цяло да бъдат амбициозни по отношение на биологичното производство в своите стратегически планове за Обща селскостопанска политика (ОСП) и в своите национални планове за действие за биологично производство.

Наградите на ЕС за биологично производство акцентират върху възможностите и потенциала на биологичното земеделие. Всички знаем, че органичните методи защитават екосистемите и природните ресурси, но миналогодишните победители доказаха колко устойчиво, печелившо и продуктивно може да бъде биологичното земеделие. Бях поразен от страстта и предприемчивостта на фермерите, бизнеса и местните власти, които участваха в миналогодишните награди, и с нетърпение очаквам да открия още вдъхновяващи истории тази година. Насърчавам всички, които участват в биологичния сектор на ЕС, да представят името си, да покажат работата си и да станат пример за устойчиво производство на храни в Европейския съюз.

призова еврокомисарят по земеделие Януш Войчеховски.