Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Използването на торове в ЕС е намаляло с 2,2 процента през 2021 г.

Използването на минерални торове (азотни и фосфорни) в селскостопанското производство в ЕС е намаляло с 2,2 процента на годишна основа до 10,9 млн. тона през 2021 г., което представлява кумулативен спад от 6,4 процента спрямо сравнителния максимум, отбелязан през 2017 година. Това сочат данни на европейската статистическа служба Евростат, публикувани на сайта й. 

Употребата на азотни торове в земеделието се оценява на 9,8 млн. тона в ЕС за 2021 г. или свиване с 2 на сто, подобно на тенденцията в краткосрочен план, която се отчита от 2017 година. В средносрочен план обаче цялостното потребление на азотни торове се е върнало на ниво, сходно с отчитаното десетилетие по-рано. 

Най-голямо използване на азотни торове се отчита в страните, които са и основните производители на селскостопански стоки в ЕС - Франция (2 млн. тона), Германия (1,3 млн. тона), Полша (1 млн. тона по данни за 2020 г.) и Испания (1 млн. тона). Заедно те потребяват половината от общото потребление в ЕС.

Употребата на фосфорни торове в ЕС за 2021 г. в била 1,1 млн. тона или намаляване с 3,8 на сто спрямо 2020 година, макар че нивото остава близо до средното за предходното десетилетие. Страните, използвали най-много фосфорни торове, са Франция, Испания, Полша, Румъния, Италия и Германия. Заедно те са използвали почти три четвърти от общото количество в ЕС. 

За 2022 г. все още няма налични данни, но е важно да се посочи, че военната агресия срещу Украйна и налагането на санкции срещу Русия доведе до рязко повишение на цените, което вероятно ще има значително влияние върху използването на торове в европейското земеделие (ЕК, 2022 година). Европейското производство на азотни торове силно зависеше от руския природен газ. Русия и Беларус освен това бяха ключови играчи в световното производство на торове (фосфати и най-вече поташ), посочва Евростат. 

Източник:
БТА