Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Германия е най-големият производител на прясно мляко в ЕС

Германия е най-големият преработвател на краве мляко в ЕС по данни на Евростат за 2022 година. Германия е лидер във всички категории при преработката на прясното мляко. Сред големите производители в ЕС са още Франция и Италия (производство на сирене), Ирландия (масло) и Нидерландия (подквасени млека). В Гърция, Кипър, Испания и България млякото, различно от кравето, има най-голям дял от общо произведеното от млечните ферми през 2022 година. В Гърция той доближава 60 на сто, а в България е около 12 на сто.

Около 70% от млякото, произведено в ЕС, се използва за производството на сирене и масло. В общността през 2022 година са произведени около 160 млн. тона прясно мляко, което е намаление с 0,3 млн. тона. 154,3млн. тона са краве мляко, 3 млн. тона овче и 2,5 млн. тона козе мляко.

Германия е лидер по производството на прясно мляко за пиене (19% от общото производство в ЕС), на масло (20%), подквасени млека, като например йогурти (29%), както и на сирена (22%). Франция е вторият по големина производител на масло и сирена (по 18% от общото производство в ЕС). 

Основната част от прясното мляко - 149,9 млн. тона, са доставени към млекопроизводителите, а останалите - остават във фермите за собствено производство на млечни продукти. Традиционно млякото се транспортира на къси дистанции от животинските ферми до млекопреработвателните предприятия. Данните сочат, че около една пета от млякото в целия ЕС е добита в Германия, съответно и страната е най-големият млекопраработвател в общността.

Снимка: StockSnap

Източник:
ИНВЕСТОР