Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

МЗХ подготвя промени в закона за арендата

Министерството на земеделието и храните подготвя промени в закона за арендата, които да гарантират защита на интересите както на собствениците на земеделски земи , така и на тези, които наемат и обработват земята. В момента 90% от договорите за обработване на земя са едногодишни, обяви председателят на Асоциацията на собствениците на земеделски земи Евгений Орашъков в ефира на БНР.

Това се налага заради дългогодишни проблеми с недобросъвестни наематели. "Ако недобросъвестният ползвател ползва земята, без да заплаща договорената рента, собственикът не може реално да защити правата си. Той е принуден да се обърне към съда, където евентуално ще получи някаква справедливост след няколко години и след едно дълго и скъпо съдебно производство, през което ползвателят ще продължи да ползва земята", обясни той.

Според земеделския министър Кирил Вътев едногодишните договори са проблем в земеделието. "С всички тези екологични мерки и изисквания за поддържане на почвеното плодородие как да очакваме от един земеделски производител да инвестира в една земя, когато той я взема за една година – за една година няма как да стане. Затова тези договори съвсем обективно трябва да станат по-дългосрочни", смята министърът.

За да се случи това, са нужни промени в Закона за арендата в земеделието, посочват собствениците на земя. "Да се предвидят механизми за улеснено прекратяване на дългосрочните договори в случай на неплащане от страна на ползвателя, както и индексиране на стойността на реалните плащания съобразно пазарните условия", каза председателят на асоциацията.

Снимка: NeedPix

Източник:
SINOR