Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

МЗХ разработва 7 законопроекта в подкрепа на земеделския бранш

Министерство на земеделието и храните разработва седем законопроекта в подкрепа на земеделския бранш. На изнесено заседание на Комисията по земеделието, храните и горите към Народното събрание, което се проведе в МЗХ. „Пет от тях ще бъдат представени през февруари и март за обществено обсъждане. По част от тях МЗХ вече работи с браншовите организации на съответните производители. Тази част от работата продължава с приоритет, за да могат законопроектите да бъдат съгласувани, гласувани на Министерски съвет и внесени в Народното събрание максимално бързо“, обясни премиерът Денков.

Екипът на Министерството работи по тези инициативи още от юни 2023 г. „Браншът е усетил нуждата от това законодателство и сме убедени, че то е много важно и ще разчитаме на подкрепа от страна на народните представители и бранша“, заяви министър Вътев. Той представи законодателните промени в Закона за аграрната камара, който включва раздел за браншовите организации. „Като част от него разработваме и Закон за браншовите организации и е създадена работна група. Първите текстове, които ще се предложат за обсъждане, трябва да са готови до края на месец март“, посочи министърът.

Вторият законопроект е на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи. Министър Вътев уточни, че по него вече са изготвени детайлни текстове, които са предоставени и на народните представители за обсъждане. „Всички желания, които бяха споменати приоритетно за ползването на животновъден обект, който е най-близо до пасището, да кандидатства за това пасище, са включени в измененията. По този начин местни земеделски стопани, които са от дадена община, ще са с приоритет да получават земи от Общинския и Държавния поземлен фонд, и чак след това да ще се обявяват на свободен търг“, разясни министърът.

Той запозна народните представители и със готвените промени в Закона за храните. Министър Вътев каза още, че това е законопроект, който вече е представен за съгласуване и урежда промени, които се налагат по европейски регламент.

Четвъртият законопроект е на Закона за подпомагане на земеделските производители, по който вече е изготвен проект за обществено обсъждане.

Следващият закон е за виното и спиртните напитки. Там промените целят подобряване на правната регулация по отношение на осъществявания контрол за двата сектора, намаляване на административната тежест и регистрационния режим. Документът е публикуван за обществено обсъждане със срок до 15 февруари.

Министър Вътев обясни, че по Закона за изменение и допълнение за арендата в земеделието предстои разработване на законопроект. Това ще бъде ключова точка на предстоящото трето заседание на Консултативния съвет по поземлени отношения.

„По Закона за кооперациите предвиждаме да направим Закон за кооперативите, той се работи от австрийски експерт, който е  един от най-добрите и очакваме да ни предложи изменение, което ще е по-леко, отколкото да направим нов. Ще бъде изготвен Закон за изменение и допълнение на Закона за кооперациите, където ще бъдат регламентирани кооперативите“, изтъкна министър Вътев.

Последният закон, който е сред най-важните, е Законът за правила на доставка по агрохранителната верига. „Това е чисто нов закон,  такъв не е имало, мина обсъждането със земеделските организации, има много бележки по него, текстът е преработен. Предстои в началото на следващата седмица да бъде предложен отново за обсъждане“, съобщи още министърът.

Снимка: Pexels

Източник:
МЗХ