Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

EП прие нови правила за подобряване на информацията за храните за закуска

Европейският парламенг одобри временното политическо споразумение със Съвета относно актуализираните правила относно състава, наименованието, етикетирането и представянето на някои храни за закуска, така наречените „директиви за закуските“, с 603 гласа „за“, 9 „против“ и 10 „въздържал се“.

Преразглеждането на „директивите за закуските“ има за цел да помогне на потребителите да вземат информирани и по-здравословни решения относно продукти като мед,сокове, конфитюри и мармалади.

По-специално новите правила ще се борят с вноса на фалшифициран мед от страни извън ЕС чрез задължително и ясно видимо етикетиране на държавата на произход и ще стартират процес на система за проследяване на меда. Ще има и по-ясно етикетиране на съдържанието на захар в плодовите сокове, както и на минималното съдържание на плодове в конфитюрите и мармаладите.

След гласуването докладчикът Александер Бернхубер (ЕНП, Австрия) заяви:

„Днес предприехме важна стъпка в етикетирането на произхода на храните и приехме строги мерки за борба с измамите с мед. Страната на произход трябва да бъде ясно посочена върху етикета на медените смеси. Освен това бяха определени по-високи стандарти за качество и беше установена необходимостта от система на ЕС за проследяване на меда. Тези инициативи ще гарантират, че потребителите са по-добре информирани и че пчеларите и потребителите са по-добре защитени от фалшив мед“.

Законът също трябва да бъде приет от Съвета, преди да бъде публикуван в Официален вестник на ЕС и да влезе в сила 20 дни по-късно. Страните от ЕС ще прилагат новите правила две години след влизането им в сила.

Преразглеждането на пазарните стандарти на ЕС за някои „директиви за закуските“ беше предложено от Европейската комисия на 21 април 2023 г. с цел актуализиране на настоящите стандарти, които са на повече от 20 години.

Снимка: Pixabay

Източник:
Европейски парламент