Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.
pic

Конференция „Да изхраним Европа по време на криза – предизвикателства и възможности на стратегията „От фермата до трапезата“

Стратегията на ЕК „От фермата до трапезата“ заема централно място в Европейския зелен пакт и е с амбицията да трансформира хранителните системи в Европа към поустойчив модел на производство и потребление. 
Това предизвика нов дебат в Европа за намирането на баланс между продоволствената сигурност и екологичните и климатичните цели. В България както производителите, така и потребителите изразяват загриженост относно рисковете от изнасяне на производство на храни към трети страни, което ще превърне ЕС от водещ световен износител във вносител,
без да има сигурност на доставките. Те настояват за оценка на въздействието – апел, отправен и от Европейския парламент в резолюция от октомври 2021 г. 

Покана за конференция на тема „Да изхраним Европа по време на криза – предизвикателства и възможности на стратегията „От фермата до трапезата“ от името на г-н Сергей Станишев и Делегацията на българските социалисти в ЕП , която ще се проведе в Sofia Event Center, Mall Paradise, бул. „Черни връх“ № 100, ет. 3 от 10:00 часа на 10 февруари 2023 г.

Събитието има за цел да събере всички заинтересовани страни от страната и ЦИЕ, както и видни европейски експерти. Участието си са потвърдили българският министър на земеделието Явор Гечев, членове на ЕП, народни представители, както и представители на браншови организации, бизнеса и неправителствения сектор.

Дискусията ще бъде структурирана в три основни панела: „Ефектът на кризите – растящи регионални неравенства“; „Храна и здраве“; и „Конкурентоспособност и търговия“.