Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Част 3: Предизвикателства

Поредица „Техники и практики в прецизното земеделие: от съображения към приложения“

От няколко десетилетия насам прецизното земеделие се използва за повишаване на добива на културите и намаляване на разходите. Въпреки това земеделските стопани все още не прилагат широко тези нови техники поради различни причини и предизвикателства.

Precision Agriculture Techniques and Practices: From Considerations to Applications
Автори: Uferah Shafi, Rafia Mumtaz, José García-Nieto, Syed Ali Hassan, Syed Ali Raza Zaidi, Naveed Iqbal
Издание на SENSORS 2019
 

Преведена и адаптирана версия

Поредица „Техники и практики в прецизното земеделие: от съображения към приложения“