Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Иновация в организацията на труда и социалните отношения: как ще повлияе на консултантските услуги в земеделието

Иновация

Ситуацията с условията на труд на заетите в европейските ферми буди нарастващо безпокойство. В новата Обща селскостопанска политика (ОСП) е предвидено въвеждане на социална клауза като условие за финансовата помощ за фермерите. В резултат на тази промяна в правилата на ОСП възниква въпроса дали нуждата от специални консултации може да бъде предвидена. Най-новите проучвания с фокус върху нови форми на организация на труда във фермите могат да предложат отговор на този въпрос. Проучвания бяха проведени в цяла Франция с комбинация от качествени изследвания на терен и задълбочен анализ на статистически и административни данни.

Източник: Innovation in Labour Organisation and Social Conditionality: Implications for Farm Advisory Services Catherine Laurent, Geneviève Nguyen
Автори: Катрин Лоран, Жанвиев Нгуйен 

HAL Open Science

Преведена и адаптирана версия