Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Част 7: Устойчиво развитие и безопасна храна

Поредица „Селскостопанските работници и устойчивото земеделие“

След Конференцията на ООН за околната среда и развитието синдикатите по света засилиха активността си по темата за околната среда и в изграждането на мрежи и съюзи с други организации.  Например Обществото на трудовия екологичен алианс във Ванкувър, Канада включва работниците пряко в екологичната тема, като прави връзки между нея и здравето. Освен това то гради разбиране за движението на труда сред еколозите. Обществото има широка мрежа от над 50,000 членуващи работници, еколози и активисти с обща кауза.

Оригинално заглавие: Agricultural Workers and Their Contribution to Sustainable Agriculture and Rural Development
Автори: Питър Хърст в сътрудничество с Паола Термине и Марили Карл

Издание на:
Международна организация на труда
Организация по прехрана и земеделие

Преведена и адаптирана версия