Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Защо споразумението за икономическо развитие  без вреда за околната среда и човешкото здраве, се нарича „Зелена сделка“? За каква сделка става дума?

Сделката е следствие от Парижкото споразумение за климата, когато държавите са ангажират да провеждат политики, държавите членки на ЕС и съюза като цяло да провеждат политики, които ще доведат до ограничаване на повишаването на температурата в света, поради това, че вече климатичните промени водят до сериозни изменения в начина ни на живот, до катаклизми, до непредвидими и скъпо струващи операции за спасяване на хора, инфраструктура и въобще на живота ни.

Разговор с Юлиана Николова, директор на Фондация "Център за модернизиране на политики" и Портал "Европа".