Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Иновация в селското стопанство е равнозначно на технология

Дай своето мнение!
/wf-stats/q02/json
q2