Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Конкурс „АРТ-циклиране“

Съвременното изкуство обръща гръб на традиционните изразни средства в търсене на нови.
Селското стопанство е източник на вдъхновение за артистите още от Мезолитната ера.
Селското стопанство е едновременно наука и изкуство и може да бъде креативно и да стимулира творчески идеи и образи.
Културата на хранене и на производство на храни се настани трайно в речника на експерименталното изкуство.
Храната е едно от най-споделяните неща в социалните медии.

 

Този конкурс търси точките на пресичане между изкуство и селско стопанство. В него ще се съревновават творби, произведени от селскостопански отпадъци.

Периодът за участие е от 5 юни до 5 август 2023 г.

КАК ДА УЧАСТВАТЕ:

  1. Създайте свое произведение от непотребни предмети или остатъци от фермата или селскостопанския двор – скулптура, композиция, картина, пърформанс. 
  2. Направете представителна снимка или кратко видео на своето творението.
  3. Попълните формата на сайта и качете своята снимка или видео.

Право на участие има всеки без оглед на възрастта на територията на България. Всеки може да участва с неограничен брой произведения. В онлайн формата трябва да посочите име на произведението и използвани материали. Всички произведения, одобрени за участие, ще бъдат публикувани в галерията на конкурса. 

Етична клауза: В конкурса няма да бъдат допуснати произведения, съдържащи обидни и/или нецензурни изображения или текстове, както и текстове и/или изображения, внушаващи насилие, омраза и/или дискриминация.

ПЕРИОД ЗА УЧАСТИЕ:

от 5 юни до 5 август 2023 г.

НАГРАДИ:

Първа награда: 700 лв.

Втора награда: 300 лв.

Трета награда: плодово дръвче (фиданка)

„Любимец на публиката“

ОЦЕНЯВАНЕ

Победителите в конкурса (първо, второ и трето място) ще бъдат определени от компетентно жури. „Любимец на публиката“ ще бъде определен чрез онлайн гласуване на http://cap.europe.bg в периода 7 август -21 август.  За да гласувате, трябва да харесате съответната снимка или видео в галерията.

Имената на победителите ще бъдат обявени на страницата на кампанията и в профилите ни в социалните мрежи. Екипът ни ще се свърже с победителите, за да уточни получаването на наградите.

ОБЩИ УСЛОВИЯ за провеждане на конкурса „АРТ-циклиране“

За въпроси: cap@europe.bg  

*С участието си в Конкурса участникът декларира, че е автор на произведението и притежава авторските права върху него.

*Всички публикувани снимки ще бъдат използвани единствено за целите на конкурса.

*Всички данни, предоставени от участник, ще бъдат използвани единствено с цел тя/той да бъде идентифициран, за да може да получи наградата си.

Агенция Стратегма ООД е администратор на лични данни, регистриран по ЗЗЛД и съблюдаващ изцяло разпоредбите му. Вашите лични данни няма да бъдат разкривани на трети лица. Те се събират и обработват единствено за целта на настоящия конкурс. При получаване на писмена молба от Ваша страна, ние можем да Ви предоставим Вашите лични данни, които съхраняваме, както и да поправим или заличим тези данни.