Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Веселите Гъбки

Автор
Ясен Данков Димитров
Използвани материали
Много стари пънове, гасена вар, водни бои, маркери, стари легени.
Гласувайте:
14
14 гласа