Съфинансирано от Европейския съюз. Изразените мнения и становища обаче са само на автора (авторите) и не отразяват непременно мнението и становището на Европейския съюз. Нито Европейският съюз, нито предоставящият орган носят отговорност за тях.

Вила Вилекула

Автор
Иван Мавродиев
Използвани материали
Замислена като дом за синигери. Материали: стар дънер (бивш дом на птици), дъно и под от стар паркет, перка от стара печка, дръжка от счупено шило, винтове.
Гласувайте:
65
65 гласа